Projektujemy nieruchomosci dla biznesu

 Piast - Projekt

Zakład  Usług  Budowlano -  Projektowych

'

Thomas Watson junior – amerykański przedsiębiorca, prezes koncernu IBM w latach 1952-1971. Umieszczony na liście Time 100: Najważniejsi ludzie stulecia

wikipedia.org / zdjęcie: wwstechnology.wikia.com

Projektowanie rozumiemy szeroko, jako kompleksową obsługę intelektualną zmian na nieruchomości w celach biznesowych.

Projektowanie, to dla nas nie tylko projekty techniczne i pozwolenie budowlane ale też biznesowe przygotowanie

inwestycji od wypracowania "pomysłu na nieruchomość" poprzez całościowy plan prac, obsługę urzędową i nadzór realizacji aż do wejścia w użytkowanie.

Pracowaliśmy dla ponad 70 inwestorów komercyjnych, a cześć z nich to duże przedsiębiorstwa międzynarodowe.   

 

Przygotowaliśmy do realizacji prawie 200 inwestycji, które wciąż są użytkowane bez potrzeby znaczących zmian. 

 

Wykonaliśmy prawie 250 projektów budowlanych obiektów użytkowych, z których wiele to obiekty przyłączone

do ruchu drogowego tj. MOP, stacje benzynowe, parkingi i przydrożne obiekty gastronomiczne.

 

Uzyskaliśmy około 250 pozwoleń na budowę obiektów użytkowych - duża cześć to skomplikowane, wielofunkcyjne obiekty użytkowe. 

 

Uzyskaliśmy kilkaset decyzji, uzgodnień i warunków wydanych w związku z prowadzonymi przez nas inwestycjami. 

PROJEKTANT GENERALNY

RZECZNIK  INWESTORA

SPRAWDZONY  PROFESJONALISTA

NIERUCHOMOSCI DLA BIZNESU

Chronimy interesy inwestora w całym procesie inwestycji. 

Jesteśmy w inwestycji od pierwszych pomysłów do wejścia w użytkowanie i jak żaden inny wykonawca czujemy się odpowiedzialni za końcowy rezultat.

Dlatego pilnujemy terminów, ostrzegamy przed zagrożeniami, mobilizujemy innych wykonawców do działania

i czujemy się uprawnieni do korygowania ich pracy.

 

Wypracowaliśmy wewnętrzny standard pracy polegający na wyprzedzaniu planów i terminów.

 

Takim działaniem nadajemy tempo pracy wszystkim uczestnikom inwestycji i unikamy największego kosztu - straty czasu.  

Jesteśmy pragmatyczni. Uważamy, że każda nieruchomość ma dawać użytkownikowi maksimum korzyści i taki

efekt zapewniają nasze usługi.

My po prostu rozwiązujemy problemy w użytkowaniu nieruchomości. Zarówno te duże problemy, wymagające przeprowadzenia inwestycji ale również mniejsze polegające na modernizacji, przebudowie czy nawet pracy jedynie

na dokumentach.

Dlatego przez naszych klientów często jesteśmy traktowani jako specjaliści od rozwiązywania problemów w sprawach budowlanych.

-  KONTAKT -

tel. 511 300 466

  e-mail: start@piastprojekt.pl 

 -   POBIERZ  INFOGRAFIKE   -

 

 

 

 Piast - Projekt

Zakład  Usług  Budowlano -  Projektowych